Marie Čermáková, Ing.

"Na táborech vidím jak je důležité znát první pomoc. Také v životě jsem byla svědky několika události a hlavně dopravní nehody před mým domem, při které byly sraženy tři děti. Jedno zemřelo. Viděla jsem na vlastní oči dávat svědky nehody první pomoc a říkala jsem si, že kdyby například věděli jak správně podat první pomoc, nebo kdybych to věděla já, možná by to dítě přežilo. Od toho dne jsem na to nemohla přestat myslet. V hlavě se mi pořád honily myšlenky na tu událost... Poté jsem se rozhodla udělat si zdravotnický kurz za každou cenu a to i když v našem táborovém týmů vedoucích zdravotník už byl."

"Absolvovala jsem kurz – Zdravotník zotavovacích akcí u Českého červeného kříže (2012) akreditovaný MŠMT,a dále kurz Instruktor první pomoci-člen první pomoci (2014)akreditovaný MŠMT u společnost Rescue Training CZ. Oprávnění: vyučování první pomoci na všech typech škol (MŠ,ZŠ,SŠ,VŠ) v autoškolách, firmách, státních i nestátních organizacích, mohu působit jako garant první pomoci ve firmách (pomáhám technikům BOZP sestavit obsah lékárniček, nabízím Traumatologický plán šitý na míru) , zdravotník na akcích (zdravotník zotavovacích akcí, školy v přírodě, zájezdy,tábory) jsem oprávněna působit jako zdravotnický dozor na sportovních, kulturních a jiných společenských akcích, mám oprávnění všechny tyto činnosti provádět na živnostenský list. V roce 2016 jsem absolvovala kurzy Medic instructor, a kurz OXY a AED provider, které obsahuje rozšířenou přednemocniční péči, pravidelně jezdím na kurz věnující se novinkám a opakování první pomoci Refresher pro instruktory, který aktualizuje nejnovější standardy v první pomoci.